znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Priemyselný park AGRO-SOBRANSKO - združenie obcí
Seat
Bunkovce 103, 07244 Bunkovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35568674
Date of registration
04.08.2005
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Bunkovce
  • Nižná Rybnica
  • Sobrance
  • Blatná Polianka
  • Veľké Revištia
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Václav LičkoFrom:08.12.2008To:
Fields of activities
- vytvorenie priemyselného parku a následné oživenie tohto priemysleného parku prostredníctvom investorov v záujme vytvorenia pracovných miest a prevádzkovania tohto priemysleného parku v záujme vytvárania podmienok na plnenie úloh obcí, ktoré sú členmi tohto združenia
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie členov združenia
  • Kontrolná komisia združenia
  • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |