znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí Torysa-net
Seat
Beniakovce 44, 04442 Beniakovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35568291
Date of registration
18.07.2005
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Nová Polhora
 • Ploské
 • Kráľovce
 • Vajkovce
 • Beniakovce
 • Hrašovík
 • Vyšná Hutka
 • Sady nad Torysou
 • Košická Polianka
 • Seniakovce
 • Rozhanovce
 • Bretejovce
 • Košické Oľšany
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Milan RabatinFrom:18.07.2005To:
Fields of activities
Cieľom je spolupráca obcí ležiacich pozdĺž rieky Torysy počínajúc obcou Bretejovce až po k.ú. Vyšná Hutka v dolnom toku rieky, okresu Košice - okolie. Spolupráca sa bude vykonávať pri uplatňovaní právomoci obcí, kompetencií, uplatňovaní požiadaviek veci verejných a osobitne pri zlepšovaní životného prostredia s dôrazom na vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť lacný, bezpečný a vysokorýchlostný internet vrátane šírenia regionálneho TV vysielania
Bodies of association
 • Výbor združenia
 • Rada združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |