znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
TICCE MIKROREGIÓN, združenie obcí
Seat
Hlavná 241/45, 07653 Zatín, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35556056
Date of registration
18.11.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Boľ
 • Poľany
 • Rad
 • Zatín
 • Svätá Mária
 • Svinice
 • Vojka
 • Soľnička
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Zoltán SzaxonFrom:18.11.2003To:
 • Ing. Magdaléna KondášováFrom:18.11.2003To:
Fields of activities
- vykonávanie aktivít: v oblasti sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, podieľať sa na ochrane CHKO LATORICA, ochrana zdroja pitnej vody, podpora programu NATURA 2000, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch a napomáha vytváraniu podmienok na plnenie ďalších úloh obcí
Bodies of association
 • Predseda a podpredseda správnej rady
 • Revízor
 • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |