znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí pre odkanalizovanie južnej časti Zemplínskej Šíravy
Seat
OcÚ Lúčky 114, 07234 Lúčky, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35554649
Date of registration
06.08.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Lúčky
  • Fekišovce
  • Závadka
  • Hnojné
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Helena KráľováFrom:06.08.2003To:
  • Eduard BalážFrom:06.08.2003To:
Fields of activities
- získanie finančných prostriedkov pre odkanalizovanie členských obcí združenia a na výstavbu prečerpávacích staníc
Bodies of association
  • Predseda
  • Výbor združenia
  • Kontrolná komisia
  • Členská schôdza
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |