znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie obcí Hornád
Seat
Osloboditeľov 651/22, 04414 Čaňa, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
31965041
Date of registration
04.12.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Čaňa
 • Geča
 • Gyňov
 • Kokšov-Bakša
 • Nižná Hutka
 • Nižná Myšľa
 • Ždaňa
 • Skároš
 • Trstené pri Hornáde
 • Valaliky
 • Vyšná Hutka
 • Vyšná Myšľa
 • Seňa
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ján KokardaFrom:19.01.2007To:
Fields of activities
Realizácia cieľov združenia, koordinácia, výmena informácií, spolupráca pri činnostiach uskutočňovaných na základe a v súlade s týmito cieľmi
Bodies of association
 • Rada združenia
 • Predseda Rady združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |