znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí, Mikroregión Rimavská dolina
Seat
Rimavské Janovce 301, 98001 Rimavské Janovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
37958330
Date of registration
21.09.2004
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Belín
  • Bottovo
  • Sútor
  • Rimavské Janovce
  • Pavlovce
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ján JanštoFrom:21.09.2004To:
Fields of activities
Koordinácia činností obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohto regiónu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň združenie obcí zabezpečuje spoločné vystupovanie a propagáciu mikroregiónu navonok.
Za týmto účelom vykonáva združenie obcí predovšetkým tieto činnosti: 1. Rozvoj partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
2. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
3. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a rozvoju regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov.
Bodies of association
  • Rada
  • Výročná členská schôdza
  • Revízna komisia
  • Členská schôdza
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |