znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión Dolného Gemera - združenie obcí
Seat
Rimavská Seč 294, 980 42 Rimavská Seč, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
37897705
Date of registration
15.07.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Cakov
 • Číž
 • Dubovec
 • Chrámec
 • Ivanice
 • Zádor
 • Lenartovce
 • Martinová
 • Orávka
 • Rimavská Seč
 • Vlkyňa
 • Janice
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Márta StubendekFrom:15.07.2003To:26.02.2019
 • Ing. Ján LichanecFrom:27.02.2019To:
Fields of activities
1. Spolupráca obcí pri riešení problémov a úloh odpadového hospodárstva.
2. Obnova a udržiavanie kultúrnych a historických pamiatok v Mikroregióne.
3. Ochrana ľudových tradícií.
4. Príprava a realizácia programov zameraných proti vandalizmu a rozkrádaniu.
5. Podpora a oživenie regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov (hlavne s cieľom znížiť nezamestnanosť).
6. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
7. Systematické informovanie obyvateľov mikroregiónu o živote a činnosti.
8. Riešenie záujmov a rozvoj členských obcí v oblasti: - hospodárstva, infraštruktúry, spoločného územného plánovania
- rozvojových projektov a investícií
- rozvoja a spolupráce spoločenských inštitúcií, školstva a športu
- výskumu a inovácií
- zlepšenia životného prostredia
- zdravotníckej starostlivosti
- bezpečnosti a ochrany.
Bodies of association
 • Výročná členská schôdza
 • Revízna komisia
 • Členská schôdza
 • Rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |