znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión - združenie obcí strehovskej doliny
Seat
Hlavná 52, 99102 Dolná Strehová, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
37825623
Date of registration
07.08.2001
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Brusník
 • Dolná Strehová
 • Závada
 • Vieska
 • Šuľa
 • Slovenské Kľačany
 • Senné
 • Horná Strehová
 • Malé Straciny
 • Malé Zlievce
 • Veľké Zlievce
 • Bušince
 • Chrťany
 • Ľuboriečka
 • Veľké Straciny
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Miroslav KalmárFrom:07.08.2001To:
Fields of activities
1. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
2. Rozvoj cestovného ruchu.
3. Tvorba a ochrana životného prostredia.
4. Rozvoj podnikania
5. Rozvoj kultúry a športu.
6. Podpora a rozvoj školstva.
7. Vytváranie podmienok pre funkčnú a pružnú samosprávu.
Bodies of association
 • Rada
 • Revízna komisia
 • Členská schôdza
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |