znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
Seat
SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
45794243
Date of registration
06.12.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Tisovec
 • Abovce
 • Babinec
 • Barca
 • Bátka
 • Belín
 • Blhovce
 • Bottovo
 • Budikovany
 • Cakov
 • Rimavské Brezovo
 • Rimavské Janovce
 • Rimavské Zalužany
 • Rovné
 • Rumince
 • Slizké
 • Stará Bašta
 • Stránska
 • Studená
 • Sútor
 • Šimonovce
 • Širkovce
 • Španie Pole
 • Štrkovec
 • Tachty
 • Teplý Vrch
 • Tomášovce
 • Uzovská Panica
 • Valice
 • Včelince
 • Večelkov
 • Veľké Teriakovce
 • Veľký Blh
 • Vieska nad Blhom
 • Vlkyňa
 • Chanava
 • Chrámec
 • Ivanice
 • Janice
 • Jesenské
 • Jestice
 • Kaloša
 • Kesovce
 • Klenovec
 • Kociha
 • Konrádovce
 • Kráľ
 • Kraskovo
 • Čierny Potok
 • Číž
 • Dolné Zahorany
 • Čerenčany
 • Rimavská Sobota
 • Dražice
 • Drienčany
 • Drňa
 • Dubno
 • Dubovec
 • Dulovo
 • Figa
 • Gemerček
 • Gemerské Dechtáre
 • Gemerské Michalovce
 • Ožďany
 • Padarovce
 • Pavlovce
 • Petrovce
 • Poproč
 • Potok
 • Radnovce
 • Rakytník
 • Ratkovská Lehota
 • Ratkovská Suchá
 • Riečka
 • Rimavská Baňa
 • Rimavská Seč
 • Krokava
 • Kružno
 • Kyjatice
 • Lehota nad Rimavicou
 • Lenartovce
 • Lenka
 • Lipovec
 • Lukovištia
 • Martinová
 • Neporadza
 • Nižný Skálnik
 • Nová Bašta
 • Orávka
 • Gemerský Jablonec
 • Gortva
 • Hnúšťa
 • Hodejov
 • Hodejovec
 • Hostišovce
 • Hrachovo
 • Hrušovo
 • Hubovo
 • Husiná
 • Vyšné Valice
 • Vyšný Skálnik
 • Zádor
 • Zacharovce
 • Žíp
 • Horné Zahorany
 • Hostice
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Mgr. Marian HabovčíkFrom:29.03.2019To:
Fields of activities
Spoločná ochrana historických tradícií regiónu, spoločnej kultúry, riešenie využitia regiónu pre cestovný ruch ako zdroj náhradných pracovných príležitostí za tie, ktoré boli zrušené, riešenie ochrany životného prostredia ovplyvňovaného nevhodnými priemyselnými aktivitami, využitie bohatstva lesov, ktorých vlastníkmi sú obce a mestá regiónu, ako aj zabezpečenie výroby a spracovania potravinárskych produktov pre zásobovanie občanov regiónu.
Združenie má za účel cieľavedome chrániť zákonné práva a záujmy obcí a miest v regióne Gemera a Malohontu. Aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup pri vykonávaní zverených úloh vo vzťahu k orgánom štátnej správy, kde vystupuje voči príslušným orgánom štátnej správy najmä pri zabezpečovaní koordinácie regionálnej politiky, územného plánovania, rozvoja životného prostredia, zamestnanosti a sociálej a zdravotnej starostlivosti.
Bodies of association
 • Kontrolná a revízna komisia
 • Rada
 • Snem
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |