znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión HÁJ - združenie obcí v likvidácii
Seat
SNP 138/14, 985 01 Kalinovo, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
37817043
Date of registration
23.05.2000
Date of cancellation
22.11.2016
Date of liquidation start
01.06.2016
Date of liquidation end
30.09.2016

Founders (Municipalities)
  • Breznička
  • Kalinovo
  • Veľká Ves
  • Pinciná
  • Nové Hony
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
1. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
2. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
3. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov ( revitalizácia územia, pohostinstvo a ubytovanie, reklamná a propagačná činnosť, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie služieb pre obyvateľov a ďalšie činnosti podľa potreby Mikroregiónu HÁJ).
Bodies of association
Bodies of the association are not listed
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |