znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión Novohradské podzámčie - združenie obcí
Seat
Mieru 68/66, 98511 Halič, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
35999624
Date of registration
21.03.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Gregorova Vieska
 • Halič
 • Lehôtka
 • Mašková
 • Lupoč
 • Ľuboreč
 • Lentvora
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Vladimír RehanekFrom:21.03.2000To:31.07.2005
 • Mgr. Ján BernátFrom:01.08.2005To:19.03.2017
 • Mgr. Marcel ŠupicaFrom:20.03.2017To:
Fields of activities
1. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
2. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
3. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov (revitalizácia územia, pohostinstvo a ubytovanie, reklama a propagačná činnosť, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie služieb pre obyvateľov a ďalšie činnosti podľa potreby Mikroregiónu Novohradské podzámčie).
Bodies of association
 • Rada
 • Výročná členská schôdza
 • Revízna komisia
 • Členská schôdza
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |