znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión Turčiansko-Čremoštiansky - združenie obcí
Seat
Háj 176, 03901 Turčianske Teplice, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
37902865
Date of registration
18.06.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Turčianske Teplice
  • Rakša
  • Háj
  • Čremošné
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Marta KrásnaFrom:18.06.2003To:
Fields of activities
- zabezpečiť všeobecný rozvoj mikroregiónu včítane infraštruktúrneho, dopravného, tiristického a kultúrneho rozvoja,
- vytvorenie štandardného lyžiarskeho strediska so službami pre návštevníkov a s ďalším riešením celoročného rozvoja CR v regióne,
- prostredníctvom CR zabezpečiť všeobecnú prosperitu územia,
- nadviazanie spolupráce s mikroregiónmi na území SR, ako aj mimo územia, v záujme obojstranného územného rozvoja.
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie
  • Riaditeľ
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |