znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
„ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ DOLNÁ ORAVA"
Seat
Hviezdoslavovo Námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
37911431
Date of registration
22.11.1997
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Dolný Kubín
 • Žaškov
 • Dlhá nad Oravou
 • Horná Lehota
 • Chlebnice
 • Istebné
 • Jasenová
 • Kraľovany
 • Krivá
 • Leštiny
 • Malatiná
 • Medzibrodie nad Oravou
 • Oravský Podzámok
 • Oravská Poruba
 • Osádka
 • Párnica
 • Pokryváč
 • Pucov
 • Pribiš
 • Sedliacka Dubová
 • Veličná
 • Vyšný Kubín
 • Bziny
Persons entitled to act on behalf of the association
 • PaedDr. Ľubomír BláhaFrom:16.11.2004To:27.04.2018
 • Ing. Ján KamasFrom:27.04.2018To:
Fields of activities
Hlavným predmetom činnosti združenia je obhajovať záujmy okresu Dolný Kubín pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup miest a obcí pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov miestnej samosprávy v súlade s Ústavou a zákonmi SR a s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy.
Bodies of association
 • Predseda združenia
 • Snem združenia
 • Rada združenia
 • Kontrolná a revízna komisia združenia
 • Zasadnutie združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |