znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG
Seat
Liptovské Kľačany 72, 03214 Liptovské Kľačany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
31915698
Date of registration
18.04.1995
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Partizánska Ľupča
 • Galovany
 • Svätý Kríž
 • Lazisko
 • Liptovské Kľačany
 • Ľubeľa
 • Malatíny
 • Vlachy
 • Gôtovany
 • Dúbrava
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ján ŠvecFrom:18.04.1995To:15.07.2004
 • Ján ŠvecFrom:15.07.2004To:12.04.2013
 • Ing. Peter PethőFrom:12.04.2013To:10.01.2019
 • Ing. Ján HollýFrom:10.01.2019To:
Fields of activities
1. Koncepčne navrhuje a napomáha k riešeniu problémov životného
prostredia - budovanie ČOV a kanalizácie, separovanie, likvidácia a
spracovanie odpadov.
2. Napomáha k rozvoju turistiky a agroturistiky.
3. Svojou činnosťou vytvára priestor na vzájomné konzultácie,
odovzdávanie skúseností a poznatkov združených obcí, vzájomnou
spoluprácou obcí prispieva k skvalitneniu práce miestnych samospráv.
4. Napomáha k presadzovaniu pracovných, sociálnych, kultúrnych a
ďalších záujmov a potrieb, ktoré vznikajú alebo súvisia s pracovnou
činnosťou starostov a pracovníkov obecných úradov.
Bodies of association
 • Revízna komisia združenia
 • Výbor združenia
 • Valné zhromaždenie združenia
 • Predseda združenia - štatutár združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |