znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión MEDVEŠ, združenie obcí
Seat
Nová Bašta 54, 980 34 Nová Bašta, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
35987677
Date of registration
30.06.1998
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Dubno
 • Gemerský Jablonec
 • Hajnáčka
 • Nová Bašta
 • Petrovce
 • Blhovce
 • Studená
 • Šiatorská Bukovinka
 • Tachty
 • Večelkov
 • Stará Bašta
Persons entitled to act on behalf of the association
 • MVDr. Peter TömösváryFrom:10.06.2003To:27.03.2006
 • Ing. Štefan MedeFrom:27.03.2006To:16.10.2009
 • Zoltán FarkasFrom:16.10.2009To:13.04.2011
 • Alexander VargaFrom:14.04.2011To:26.02.2019
 • Július AgócsFrom:27.02.2019To:
Fields of activities
1. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
2. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo zdržateľnému rozvoju územia.
3. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov.
4. Oživenie kultúrnej činnosti a zachovanie miestneho folkóru.
Bodies of association
 • Výročná členská schôdza
 • Revízna komisia
 • Členská schôdza
 • Rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |