znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Gemera
Seat
Námestie slobody 13/17, 050 01 Revúca, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
35997851
Date of registration
15.04.1997
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Držkovce
 • Gemerský Sad
 • Gemerská Ves
 • Hrlica
 • Hucín
 • Chyžné
 • Jelšava
 • Leváre
 • Levkuška
 • Licince
 • Lubeník
 • Muráň
 • Muránska Dlhá Lúka
 • Muránska Lehota
 • Muránska Zdychava
 • Nandraž
 • Otročok
 • Ploské
 • Prihradzany
 • Rákoš
 • Rašice
 • Ratková
 • Revúca
 • Revúcka Lehota
 • Rybník
 • Sása
 • Sirk
 • Šivetice
 • Tornaľa
 • Turčok
 • Kameňany
 • Magnezitovce
 • Mokrá Lúka
 • Muránska Huta
 • Ratkovské Bystré
 • Žiar
 • Gemerské Teplice
 • Gemer
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Július BuchtaFrom:24.05.2019To:
Fields of activities
1. Ochrana práv a záujmov, ako aj osobitného postavenia a výhod, ktoré môžu byť dotknuté inými orgánmi a organizáciami.
2. Zabezpečenie všestranného rozvoja územnej samosprávy, zvyšovanie obecného povedomia a miestnych tradícií, demokratizáciu a decentralizáciu správy.
3. Zastupovanie miest a obcí voči vyšším orgánom štátnej správy.
4. Pomoc pri realizácii v praxi osvedčených skúseností a poznatkov v prosprech miest a obcí.
5. Poskytovanie právnej pomoci a odborných služieb, sprostredkovanie styku s mestami a obcami navzájom, resp. so zahraničím.
6. Organizovanie propagačnej činnosti samostatne a prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.
7. Tvorba vlastných finančných zdrojov z príspevkov členov, darov asponzorstva.
8. Organizovanie odborných školení pre zástupcov miest a obcí.
Bodies of association
 • Kontrolná a revízna komisia
 • Sekcie
 • Rada
 • Snem
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |