znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera
Seat
Šafárikova 499/29, 04801 Rožňava, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35573473
Date of registration
15.04.1993
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Rožňava
 • Vyšná Slaná
 • Betliar
 • Bohúňovo
 • Bôrka
 • Bretka
 • Brdárka
 • Čierna Lehota
 • Dedinky
 • Dlhá Ves
 • Dobšiná
 • Drnava
 • Gemerská Hôrka
 • Gemerská Poloma
 • Gemerská Panica
 • Gočaltovo
 • Hanková
 • Henckovce
 • Honce
 • Hrušov
 • Hrhov
 • Jablonov nad Turňou
 • Jovice
 • Kečovo
 • Kobeliarovo
 • Koceľovce
 • Kováčová
 • Krásnohorská Dlhá Lúka
 • Krásnohorské Podhradie
 • Kružná
 • Kunova Teplica
 • Lipovník
 • Lúčka
 • Markuška
 • Meliata
 • Nižná Slaná
 • Ochtiná
 • Pača
 • Pašková
 • Petrovo
 • Plešivec
 • Rakovnica
 • Rejdová
 • Rochovce
 • Roštár
 • Rozložná
 • Rožňavské Bystré
 • Rudná
 • Čoltovo
 • Čučma
 • Silica
 • Silická Brezová
 • Silická Jablonica
 • Slavec
 • Slavoška
 • Slavošovce
 • Stratená
 • Štítnik
 • Vlachovo
 • Ardovo
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Milan MlynárFrom:26.02.2019To:
Fields of activities
Spoločná ochrana historických tradícií, kultúry a riešenie využitia regiónu Horného Gemera pre cestovný ruch
Ochrana práv a právom chránených záujmov samosprávnych subjektov
Bodies of association
 • Rada združenia
 • Kontrolná a revízna komisia
 • Snem združenia
 • 1. a 2. podpredseda združenia
 • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |