znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí regiónu Cirocha
Seat
Modra nad Cirochou , 06782 Modra nad Cirochou, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Identification number (IČO)
45807540
Date of registration
17.09.2004
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Belá nad Cirochou
 • Kamenica nad Cirochou
 • Dlhé nad Cirochou
 • Lackovce
 • Modra nad Cirochou
 • Kamienka
 • Hažín nad Cirochou
 • Zemplínske Hámre
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Štefan MikoFrom:17.09.2004To:
Fields of activities
1. Vzdelávacia, poradenská a propagačná činnosť v prospech rozvoja údolia Cirocha.
2. Tvorba projektov v oblasti infraštruktúry, životného prostredia, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, rozvoja vidieka, poľnohospodárskej výroby.
3. Podpora malého a stredného podnikania s prioritou rozvoja zamestnanosti.
4. Rozvoj cestovného ruchu.
5. Podpora cezhraničnej spolupráce.
6. Zachovanie kultúrneho dedičstva v údolí Cirocha.
Bodies of association
 • Dozorná rada
 • Predsedníctvo
 • Valné zhromaždenie
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |