znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión POĽANA . centrumturistiky, zdravých vôd a kultúrnych pamiatok, združenie obcí
Seat
Vyšné Ružbachy , 06502 Vyšné Ružbachy, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
29.10.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Vyšné Ružbachy
 • Nižné Ružbachy
 • Forbasy
 • Kamienka
 • Lacková
 • Jarabina
 • Podolínec
 • Hniezdne
 • Litmanová
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
1. Vytvorenie podmienok pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych podporných fondov.
2. Zlepšenie komunikácie subjektov v mikroregióne a navonok.
3. Rozvoj podnikania a podpora aktivít v cestovnom ruchu s cieľom zvýšenia zamestnanosti obyvateľov mikroregiónu.
4. Oživenie kultúrnych, športových aktivít a tradičných remesiel.
5. Využitie "zdravých vôd".
6. Podpora rozvoja infraštruktúry v rámci mikroregiónu.
7. Podpra rozvoja ekologického lesníctva a drevárskej výroby.
8. Podpora využívania prírodného a nerastného bohatstva.
9. Podpora ochrany životného a prírodného prostredia.
10. Podpora riešenia rómskej otázky.
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Výbor združenia
 • Kontrolná komisia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |