znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí POLONINY- " v likvidácií "
Seat
Stakčín 140, 06761 Stakčín, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Identification number (IČO)
37884859
Date of registration
12.08.2003
Date of cancellation
Date of liquidation start
27.04.2017

Founders (Municipalities)
 • Brezovec
 • Zboj
 • Hrabová Roztoka
 • Kalná Roztoka
 • Klenová
 • Kolbasov
 • Kolonica
 • Michajlov
 • Nová Sedlica
 • Jalová
 • Príslop
 • Runina
 • Ruská Volová
 • Ruský Potok
 • Stakčín
 • Stakčínska Roztoka
 • Strihovce
 • Šmigovec
 • Topoľa
 • Ulič
 • Uličské Krivé
 • Ubľa
 • Dúbrava
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
Zabezpečiť sociálno-ekonomický a hospodársky rozvoj daného územia formou prípravy a realizácie rôznych projektov týkajúcich sa stanovených priorít. Za účelom naplnenia predmetu činnosti bude združenie aktívne spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy, združeniami stavebného charakteru a rôznymi inštitúciami, ktorých predmet činnosti súvisí s predmetom činnosti združenia.
Bodies of association
 • Likvidátor
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Liquidators
 • Ing. Jozef FedorFrom:27.04.2017To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |