znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
REO-Združenie pre separovaný zber
Seat
Janotova 12, 84104 Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Identification number (IČO)
30806917
Date of registration
09.11.1993
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Bratislava-Devín
  • Bratislava-Karlová Ves
  • Bratislava-Dúbravka
  • Bratislava-Devínska Nová Ves
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Gabriel KosnáčFrom:09.11.1993To:
Fields of activities
1.Zabezpečovanie spracovania spoločných koncepcií separovaného zberu
2.Zabezpečovanie vypracovania štúdie a projektu separovaného zberu.
3.Príprava formálnych,materiálnych a organizačných podmienok separovaného zberu a založenie spoločného podnikateľského subjektu pre nakladanie s komunálnym odpadom.
4.Príprava obyvateľov na separovaný zber.
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie
  • Predseda Rady
  • Rada zástupcov
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |