znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Miniregión Pridunajsko
Seat
Rovinka 350, 90041 Rovinka, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Identification number (IČO)
31803628
Date of registration
02.06.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • OÚ Rovinka
 • OÚ Dunajská Lužná
 • OÚ Miloslavov
 • OÚ Hamuliakovo
 • Kalinkovo
 • Rovinka
 • Dunajská Lužná
 • Miloslavov
 • Hamuliakovo
 • OÚ Kalinkovo
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Jozef MrvaFrom:03.07.2006To:
 • Ladislav CingelFrom:03.07.2006To:
 • Pavol SásikFrom:03.07.2006To:
 • Mária LúčnaFrom:03.07.2006To:
 • Alžbeta PaulíkováFrom:03.07.2006To:
Fields of activities
Zabezpečenie celkovej projekt. dokumentácie vychádzajúcej z čiastkových podkladov jednotlivých obcí ako členov združenia
Poskytovanie vzájomnej súčinnosti pri realizácii uvedenej činnosti
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Dozorná rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |