znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie výstavby kanalizácie v regióne Malacky
Seat
Záhorácka 1919, 90101 Malacky, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Identification number (IČO)
31805663
Date of registration
28.04.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Malacky
 • Lozorno
 • Kuchyňa
 • Jakubov
 • Kostolište
 • Pernek
 • Závod
 • Jablonové
 • Plavecký Štvrtok
 • Plavecký Mikuláš
 • Studienka
 • Gajary
 • Plavecké Podhradie
 • Láb
 • Sološnica
 • Záhorská Ves
 • Rohožník
 • Suchohrad
 • Veľké Leváre
 • Malé Leváre
 • Stupava
Persons entitled to act on behalf of the association
 • RNDr. Jozef OndrejkaFrom:23.08.2006To:
 • Ing. Peter TydlitákFrom:23.08.2006To:
 • Ing. Anton DarášFrom:23.08.2006To:
Fields of activities
Ochrana záujmov zakladateľov v oblasti zlepšovania a skvalitˇovania životného prostredia združených miest a obcí dobudovaním ČOV a odkanalizovaním miest a obcí a za tým účelom spojenia finančných prostriedkov a získania ďalších finančných prostriedkov z fondu EÚ-ISPA
Bližšia konkretizácia účelu a podmienok technického riešenia s harmonogramom bude obsiahnutá v samostatných prílohách k stanovám združenia podľa potrieb jednotlivých účastníkov.
Bodies of association
 • Predstavenstvo
 • Valné zhromaždenie
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |