znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Turistika bez hraníc
Seat
Vajanského nábr. 3, 81102 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Identification number (IČO)
31796389
Date of registration
17.05.1999
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 • Mestská časť Bratislava-Karlová Ves
 • Mestská časť Bratislava-Devín
 • Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
 • Bratislava-Petržalka
 • Bratislava-Staré Mesto
 • Bratislava-Karlová Ves
 • Bratislava-Devín
 • Bratislava-Devínska Nová Ves
 • Mestská časť Bratislava-Petržalka
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Andrej ĎurkovskýFrom:10.10.2005To:
 • Ing. Vladimír BajanFrom:10.10.2005To:
 • Ing. Bystrík HollýFrom:10.10.2005To:
Fields of activities
koordinovať prípravu, financovanie a realizáciu projektu "Turistika bez hraníc" zameraného na vytváranie podmienok pre zlepšenie kvality životného prostredia, pre krátkodobú rekreáciu obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Bodies of association
 • Správna rada
 • Predseda Správnej rady
 • Revízna komisia
 • Členská schôdza
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |