znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie obcí BUCHLOV
Seat
Ul. M. Nešpora 1, 97245 Bystričany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
37915959
Date of registration
26.11.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Bystričany
 • Čereňany
 • Horná Ves
 • Zemianske Kostoľany
 • Oslany
 • Radobica
 • Kamenec pod Vtáčnikom
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ján ŠnircFrom:26.11.2003To:
Fields of activities
1. rozvoj environmentálnej infraštruktúry
2. rozvoj športu, kultúry, turizmu a agroturizmu
3. získavanie, spracovávanie a šírenie informácií o mikroregióne a pre mikroregión
4. výmena a šírenie skúseností a poznatkov z rozvoja mikroregiónu
5. formulovanie a presadzovanie spoločných záujmov a projektov v rámci SR a EÚ
6. koordinácia spoločných postupov v prospech mikroregiónu
7. rozvoj vzdelávania v mikroregióne
Bodies of association
 • Hospodár združenia
 • Dvaja podpredsedovia združenia
 • Kontrolná komisia
 • Predseda združenia
 • Valné zhromaždenie
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |