znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
ZDRUŽENIE OBCÍ PRE ROZVOJ POMORAVIA - v likvidácii
Seat
Obecný úrad Moravský Svätý Ján 0, 90871 Moravský Svätý Ján, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Identification number (IČO)
37847091
Date of registration
25.11.2003
Date of cancellation
Date of liquidation start
10.06.2019

Founders (Municipalities)
 • Moravský Svätý Ján
 • Sekule
 • Studienka
 • Kuklov
 • Borský Svätý Jur
 • Závod
 • Jakubov
 • Malé Leváre
 • Kostolište
 • Gajary
 • Veľké Leváre
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Peter TydlitátFrom:25.11.2003To:10.06.2019
Fields of activities
- ochrana spoločných záujmov členov združenia a vyvíjanie spoločnej činnosti na úseku rozvoja regiónu v oblasti zlepšovania a skvalitňovania podmienok životného prostredia, rozvoja školstva, kultúry a cestovného ruchu a za tým účelom spojenia finančných prostriedkov ako aj získania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a Štátneho fondu životného prostredia
Bodies of association
 • Predstavenstvo
 • Valné zhromaždenie
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Liquidators
 • Ing. Peter VrablecFrom:07.06.2019To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |