znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí pre separovaný zber "TATIAR"
Seat
Čierne Blato 93/38, 93505 Pukanec, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
37856847
Date of registration
20.08.2003
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Pukanec
 • Bátovce
 • Žemberovce
 • Bohunice
 • Nová Dedina
 • Devičany
 • Vysoká
 • Uhliská
 • Jabloňovce
 • Pečenice
 • Čajkov
 • Dekýš
 • Domadice
 • Drženice
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Rastislav HajkoFrom:16.08.2019To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je tvorba a ochrana životného prostredia
a ochrana zdravia obyvateľov, v rámci ktorých bude združenie zabezpečovať:
a) organizovanie, zvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu
b) organizovanie vytrieďovania a zvoz nebezpečného odpadu a zabezpečovanie jeho nezávadného zneškodňovania
c) prípravu, realizáciu a organizovanie separovaného zberu
d) výstavbu a prevádzkovanie triediarne a kompostárne
e) zabezpečovanie a organizovanie vzájomnej pomoci pri sanácii neriadených skládok v katastrálnom území obcí a výstavbe nových kapacít riadených skládok
f) organizovanie vzájomnej pomoci a realizáciu odstraňovania následkov ekologických havárií a tvorbu životného prostredia
g) realizáciu systému motivácie obyvateľov za účelom minimalizácie nákladov pre obyvateľov
h) organizovanie prípravy a realizácia separovaného zberu v zúčastnených obciach
Bodies of association
 • Riaditeľ
 • Zbor poradcov
 • Revízor
 • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |