znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Dolnohronské regionálne združenie
Seat
Komenského 6, 93701 Želiezovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
37859676
Date of registration
19.09.2001
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Čaka
 • Želiezovce
 • Farná
 • Hontianska Vrbica
 • Hronovce
 • Keť
 • Kukučínov
 • Kuraľany
 • Málaš
 • Malé Ludince
 • Mýtne Ludany
 • Nýrovce
 • Plavé Vozokany
 • Pohronský Ruskov
 • Sikenica
 • Šalov
 • Šarovce
 • Tekovské Lužany
 • Turá
 • Veľké Ludince
 • Zalaba
 • Zbrojníky
 • Čata
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Marián KotoraFrom:19.09.2001To:
Fields of activities
Cieľom regionálneho združenia je koncepčne, vecne a účinne presadzovať riešenie naliehavých problémov obcí a miest v ňom združených, aktívne a účinne sa podielať cestou svojich zástupcov v činnosti ZMOS.
Bodies of association
 • Kontrolná a revízna komisia
 • Rada
 • Snem
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |