znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión Branč-združenie obcí
Seat
Obecný úrad Hlboké 114, 90631 Hlboké, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Identification number (IČO)
36092142
Date of registration
20.04.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Častkov
 • Chvojnica
 • Lopašov
 • Podbranč
 • Prietrž
 • Rohov
 • Rovensko
 • Sobotište
 • Vrbovce
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Štefan JurášFrom:20.04.2000To:26.06.2007
 • Ing. Dana ČernekováFrom:26.06.2007To:28.07.2011
 • Ing. Miloš ČobrdaFrom:28.07.2011To:
Fields of activities
- usmerňovanie podnikateľských aktivít v súlade s plánmi rozvoja regiónu na ochranu životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu, školstva, kultúry, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, alternatívnu potravinársku a poľnohospodársku výrobu, oblasť sociálnych vecí, rozvoj ľudských zdrojov
- iniciovanie nadväzovania kontaktov medzi podnikateľmi a inými subjektami (orgánmi všeobecnej a špeciálnej štátnej správy, miestnej samosprávy, finančnými ústavmi a ďalšími domácimi a zahraničnými partnermi)
Bodies of association
 • Predseda
 • zhromaždenie členov
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |