znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
"Združenie obcí Most priateľstva - Hídverő Társulás"
Seat
Kravany nad Dunajom č. 317, 94636 Kravany nad Dunajom, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
36105945
Date of registration
09.11.1999
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Bátorove Kosihy
 • Búč
 • Iža
 • Chotín
 • Kravany nad Dunajom
 • Marcelová
 • Zlatná na Ostrove
 • Modrany
 • Patince
 • Radvaň nad Dunajom
 • Virt
 • Vrbová nad Váhom
 • Moča
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Gabriel DukaFrom:09.05.2013To:
Fields of activities
Združenie sa zriaďuje ako záujmové združenie miest a obcí v regióne.
Predmetom činnosti združenia je zastupovanie a ochrana spoločných záujmov obcí združených v tomto združení, riešenie ich spoločných problémov a plnenie spoločných úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré svojim rozsahom a náročnosťou presahujú územie alebo možnosti jednotlivých obcí.
Združenie môže spolupracovať s mestami a obcami v iných regiónoch doma i v zahraničí a ich združeniami.
Bodies of association
 • Rada združenia
 • Konatelia združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |