znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie pre rozvoj Považia
Seat
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
36122548
Date of registration
16.03.2001
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Považská Bystrica
 • Púchov
 • Dubnica nad Váhom
 • Trenčín
 • Nemšová
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Bánovce nad Bebravou
 • Nová Dubnica
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Ľuboš LackovičFrom:16.03.2001To:
 • Ing. Jozef ŽiškaFrom:16.03.2001To:
Fields of activities
1. Všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja ako veľkého úzmeného celku so zameraním sa na vzájomnú spolupráci pri získavaní investorov na vybudovanie
priemyselných parkov orientovaných na kvalifikovanú výrobu so sprievodnými hospodársko-obchodnými a servisnými zónami
2. Vytváranie podmienok na kooperáciu a koordináciu potrebných činností
3. Spolupráca v oblastiach a aktivitách najmä pri urbanistickom a hmotovom plánovaní, tvorbe štúdií -projektov, iných potrebných podkladov v intenciách zadaní Európskej únie
Bodies of association
 • Dozorná rada
 • Predseda združenia a správnej rady
 • Valné zhromaždenie
 • Správna rada
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |