znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE ROKOŠ-CHOTOMA "v likvidácii"
Seat
Záhumenská 154/74, 97223 Dolné Vestenice, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
36121126
Date of registration
29.09.2000
Date of cancellation
15.11.2017

Founders (Municipalities)
 • Diviacka Nová Ves
 • Diviaky nad Nitricou
 • Dolné Vestenice
 • Horné Vestenice
 • Skačany
 • Nitrianske Rudno
 • Nitrianske Sučany
 • Nitrica
 • Hradište
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
1. Budovanie skupinovej kanalizácie a ČOV v združených obciach za účelom likvidácie odpadových vôd obcí a ochrany vodných tokov v trase budovania kanalizácie
2. Nakladanie s tuhými odpadmi a likvidácia TKO
3. Správa, rekonštrukcia a budovanie vodovodných sietí
4. Ochrana ovzdušia
5. Turizmus a agroturizmus
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Podpredseda združenia
 • Kontrolná komisia
 • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Liquidators
 • Ing. Marián KrajčoFrom:31.05.2016To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |