znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia
Seat
K dolnej stanici 20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
34006273
Date of registration
21.07.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Adamovské Kochanovce
 • Bobot
 • Dolná Poruba
 • Dolná Súča
 • Drietoma
 • Dubodiel
 • Horná Súča
 • Horňany
 • Horné Srnie
 • Hrabovka
 • Chocholná-Velčice
 • Ivanovce
 • Kostolná-Záriečie
 • Krivosúd-Bodovka
 • Melčice-Lieskové
 • Mníchova Lehota
 • Motešice
 • Nemšová
 • Neporadza
 • Omšenie
 • Opatovce
 • Petrova Lehota
 • Selec
 • Skalka nad Váhom
 • Soblahov
 • Svinná
 • Štvrtok
 • Trenčianska Teplá
 • Trenčianska Turná
 • Trenčianske Jastrabie
 • Trenčianske Mitice
 • Trenčianske Stankovce
 • Trenčianske Teplice
 • Trenčín
 • Veľká Hradná
 • Veľké Bierovce
 • Zamarovce
 • Beckov
 • Bošáca
 • Bzince pod Javorinou
 • Čachtice
 • Častkovce
 • Dolné Srnie
 • Haluzice
 • Horná Streda
 • Hôrka nad Váhom
 • Hrádok
 • Kálnica
 • Kočovce
 • Lubina
 • Lúka
 • Modrová
 • Modrovka
 • Nová Bošáca
 • Nová Lehota
 • Nová Ves nad Váhom
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Očkov
 • Pobedim
 • Podolie
 • Potvorice
 • Považany
 • Stará Lehota
 • Trenčianske Bohuslavice
 • Višňové
 • Zemianske Podhradie
 • Jablonka
 • Hrašné
 • Krajné
 • Polianka
 • Bánovce nad Bebravou
 • Brezolupy
 • Borčany
 • Cimenná
 • Čierna Lehota
 • Dežerice
 • Dolné Naštice
 • Dubnička
 • Dvorec
 • Haláčovce
 • Horné Naštice
 • Chudá Lehota
 • Krásna Ves
 • Kšinná
 • Libichava
 • Ľutov
 • Malá Hradná
 • Malé Hoste
 • Miezgovce
 • Nedašovce
 • Omastiná
 • Otrhánky
 • Pečeňany
 • Podlužany
 • Pochabany
 • Pravotice
 • Prusy
 • Ruskovce
 • Rybany
 • Slatina nad Bebravou
 • Slatinka nad Bebravou
 • Šišov
 • Timoradza
 • Trebichava
 • Uhrovec
 • Uhrovské Podhradie
 • Veľké Držkovce
 • Veľké Hoste
 • Vysočany
 • Zlatníky
 • Žitná-Radiša
 • Bolešov
 • Borčice
 • Červený Kameň
 • Dubnica nad Váhom
 • Dulov
 • Ilava
 • Kameničany
 • Košeca
 • Košecké Podhradie
 • Krivoklát
 • Ladce
 • Mikušovce
 • Nová Dubnica
 • Pruské
 • Sedmerovec
 • Slavnica
 • Tuchyňa
 • Zliechov
 • Beluša
 • Dohňany
 • Dolné Kočkovce
 • Dolná Breznica
 • Horná Breznica
 • Horovce
 • Kvašov
 • Lednica
 • Lednické Rovne
 • Mestečko
 • Mojtín
 • Nimnica
 • Púchov
 • Streženice
 • Visolaje
 • Vydrná
 • Záriečie
 • Zubák
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Jozef TrstenskýFrom:19.04.2011To:
Fields of activities
- obhajovať záujmy členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zosúlaďovať postup miest a obcí pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov miestnej samosprávy v súlade s Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy
- presadzovať všestranný rozvoj miestnej samosprávy v rámci združenia za účelom riešenia regionálnych potrieb a záujmov svojich členov a občanov
- posilňovať vzťahy občanov miest a obcí k regiónu, miestnym zvyklostiam a tradíciám
- spolupracovať s fyzickými, právnickými osobami, orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a záujmovými združeniami a ďalšími subjektami, ktoré majú záujem o rozvoj miest a obcí
- podporovať iniciatívy smerujúce k združovaniu hmotného a nehmotného potenciálu miest a obcí s cieľom riešiť spoločné úlohy a uspokojovať spoločné potreby
- vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu miest a obcí a aktívne sa na nej podieľať
- pripravovať prostredníctvom vlastného regionálneho vzdelávacieho centra vzdelávacie akcie pre obce a mestá
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Kontrolná komisia združenia
 • Rada združenia
 • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |