znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
SPOLOČENSTVO OBCÍ MIKROREGIÓNU POVAŽSKÝ INOVEC
Seat
Obecný úrad Veľké Držkovce , 95654 Veľké Držkovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
36118605
Date of registration
16.02.2000
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Veľké Držkovce
  • Cimenná
  • Malá Hradná
  • Ruskovce
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Stanislav OttoFrom:16.02.2000To:
Fields of activities
- cieľavedomá spoločná ochrana záujmov obcí mikroregiónu Považský Inovec a ich obyvateľov
- rozvoj efektívnej samosprávy obcí
iniciovanie a podpora aktivít v oblastiach spoločenských, hospodárskych, ekonomických, ekologických, sociálnych, duchovných a kultúrnych
športovo-turistických, výchovno-vzdelávacích a investičných
Bodies of association
  • Kontrolná komisia
  • Snem spoločenstva obcí mikroregiónu Považský Inovec
  • Výkonný výbor
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |