znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión ČIERNY HRON - združenie obcí
Seat
Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
31928668
Date of registration
24.04.1995
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Čierny Balog
  • Drábsko
  • Hronec
  • Valaská
  • Osrblie
  • Sihla
  • Lom nad Rimavicou
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Aleš BílekFrom:24.07.2002To:
Fields of activities
1. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
2. Koordinácia činností smerujúcich k trvale udržateľnému rozvoju územia.
3. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov.
Bodies of association
  • Rada Mikroregiónu Čierny Hron
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |