znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí pre rozvoj mikroregiónu Horehron
Seat
Beňuš 355, 976 64 Beňuš, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
31931103
Date of registration
08.08.1994
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Bacúch
 • Braväcovo
 • Heľpa
 • Pohorelá
 • Závadka nad Hronom
 • Šumiac
 • Telgárt
 • Vaľkovňa
 • Polomka
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Jozef FilloFrom:30.10.2003To:22.01.2008
 • Ing. Ján LihanFrom:23.01.2008To:08.03.2015
 • PhDr. Marcel PollákFrom:09.03.2015To:16.06.2019
 • Katarína SrnkováFrom:17.06.2019To:
Fields of activities
1. Koordinácia vzájomnej súčinnosti obcí a podnikateľských aktivít za účelom reštruktualizácie a rozvoja ekonomiky mikroregiónu.
2. Podpora rozvoja svojpomocnej ekonomiky.
3. Podpora rozvoja vidieckej turistiky.
4. Propagácia vidieka a mikroregiónu.
5. Organizovanie vzdelávacích aktivít.
6. Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti rozvoja vidieka.
7. Vyhľadávanie zdrojov a spôsobov financovania projektov smerujúcich k uvedeným cieľom.
8. Rozvoj malého a stredného podnikania.
9. Spolupráca a podnikanie s domácimi a zahraničnými regiónmi.
Bodies of association
 • Rada združenia Horehron
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |