znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Považskobystrické regionálne združenie miest a obcí
Seat
Mestský úrad, Centrum 2/3, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
31117881
Date of registration
14.05.1997
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Bodiná
 • Domaniža
 • Hatné
 • Horná Mariková
 • Horný Lieskov
 • Jasenica
 • Malé Lednice
 • Papradno
 • Plevník-Drienové
 • Podskalie
 • Považská Bystrica
 • Prečín
 • Pružina
 • Sádočné
 • Slopná
 • Sverepec
 • Vrchteplá
 • Záskalie
 • Ďurďové
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Ľuboš LackovičFrom:14.05.1997To:
Fields of activities
- chrániť zákonné práva a záujmy obcí
- aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií
- koordinovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh a navrhovať riešenia prípadných
kompetentných problémov medzi samosprávnymi a územnými orgánmi
Bodies of association
 • Rada
 • Tajomník združenia
 • Sekcie pre jednotlivé oblasti činnosti
 • Snem združenia
 • Revízna komisia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |