znak SR

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov spoločenstva
„BYTOVKA Turčiansky Ďur 13"
Sídlo
Turčiansky Ďur súp. č. 13, 03843 Turčiansky Ďur, Slovenská republika
IČO
37805169
Dátum vzniku
17.11.2000
Dátum zániku

Osoby oprávnené konať v mene spoločenstva (Fyzické osoby)
  • Anna Kohútová - predsedaOd: 31.10.2017Do: 
Orgány spoločenstva
  • zhromaždenieOd: 09.10.2012Do: 
  • predsedaOd: 09.10.2012Do: 
  • radaOd: 09.10.2012Do: 
Správca konkurznej podstaty
Osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |