znak SR

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov spoločenstva
SVB a NP VIESTOVA 17-19
Sídlo
Viestova ul., súp. číslo 1390, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO
35982161
Dátum vzniku
13.08.1998
Dátum zániku

Osoby oprávnené konať v mene spoločenstva (Fyzické osoby)
  • Jozef Gibala - predsedaOd: 13.08.1998Do: 28.06.2007
  • Ing. Monika Pintérová, PhD. - predsedaOd: 28.06.2007Do: 
Orgány spoločenstva
  • PredsedaOd: 13.08.1998Do: 
  • Valné zhromaždenieOd: 13.08.1998Do: 28.06.2007
  • Výkonný výborOd: 13.08.1998Do: 28.06.2007
  • Revízna komisiaOd: 13.08.1998Do: 28.06.2007
  • RadaOd: 28.06.2007Do: 
  • ZhromaždenieOd: 28.06.2007Do: 
Správca konkurznej podstaty
Osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |