znak SR

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov spoločenstva
DUNAJ
Sídlo
Hlboká cesta 1930/9, 93101 Šamorín, Slovenská republika
IČO
37988085
Dátum vzniku
23.05.2005
Dátum zániku

Osoby oprávnené konať v mene spoločenstva (Fyzické osoby)
  • JUDr. Pavol Tkáč - predsedaOd: 23.05.2005Do: 08.09.2009
  • Viera Bačková - predsedaOd: 08.09.2009Do: 26.04.2013
  • Viera Fűlöp - predsedaOd: 26.04.2013Do: 26.08.2014
  • Ing. Tomáš Németh - predsedaOd: 27.08.2014Do: 13.06.2016
  • Ing. Zuzana Muchová - predsedaOd: 14.06.2016Do: 
Orgány spoločenstva
  • ZhromaždenieOd: 23.05.2005Do: 
  • RadaOd: 23.05.2005Do: 
  • PodpredsedaOd: 23.05.2005Do: 
  • PredsedaOd: 23.05.2005Do: 
Správca konkurznej podstaty
Osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |