znak SR

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov spoločenstva
"FATRA"
Sídlo
Možiarska 8-10-12, súp. 1437, 06001 Kežmarok, Slovenská republika
IČO
36161845
Dátum vzniku
11.01.2005
Dátum zániku

Osoby oprávnené konať v mene spoločenstva (Fyzické osoby)
  • MVDr. Ján Paštéka - predsedaOd: 11.01.2005Do: 04.02.2010
  • Pavol Heldák - predsedaOd: 04.02.2010Do: 27.03.2015
  • Pavol Heldák - predsedaOd: 27.03.2015Do: 
Orgány spoločenstva
  • PredsedaOd: 11.01.2005Do: 
  • ZhromaždenieOd: 11.01.2005Do: 
  • RadaOd: 11.01.2005Do: 
Správca konkurznej podstaty
Osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |