znak SR

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov spoločenstva
Spoločenstvo vlastníkov bytov FEMILY KRÁĽOVCE
Sídlo
Kráľovce 190, 04444 Kráľovce, Slovenská republika
IČO
35548576
Dátum vzniku
18.08.2002
Dátum zániku

Osoby oprávnené konať v mene spoločenstva (Fyzické osoby)
  • Ing. Marián Pangrác - predsedaOd: 18.08.2002Do: 03.06.2008
  • Ing. Marián Pangrác - predsedaOd: 04.06.2008Do: 
Orgány spoločenstva
  • Predseda spoločenstvaOd: 18.08.2002Do: 03.06.2008
  • Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorovOd: 18.08.2002Do: 03.06.2008
  • RevízorOd: 18.08.2002Do: 03.06.2008
  • RadaOd: 04.06.2008Do: 
  • PredsedaOd: 04.06.2008Do: 
  • ZhromaždenieOd: 04.06.2008Do: 
Správca konkurznej podstaty
Osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |