znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Gaudete n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52735249
Seat
Hájska ulica 580/10, 04402 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/9/2019
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
21.10.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Richard Tóth
  born 26.02.1983
  Deposit: 66 EUR

Statutory body: Director
 • Richard Tóth
  born 26.02.1983
   From:17.10.2019To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne

Universal welfare purpose
 • kultúrne a duchovné hodnotyFrom:To:
 • životné prostredieFrom:To:
 • rozvojová spolupráca a humanitárna pomocFrom:To:
 • sociálne služby a sociálna pomocFrom:To:
 • vzdelávanieFrom:To:
 • ľudské právaFrom:To:

Type of the generally beneficial services
1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry - služby v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania
2. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
3. ochrana ľudských práv a základných slobôd
4. služby v oblasti ďalšieho (neformálneho) vzdelávania dospelých
- jazyková škola s cudzojazyčnou knižnicou
5. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- komunitné vzdelávanie a podpora remesiel
- školenie v oblasti malého podnikania, ako rozbehnúť biznis, predovšetkým v nových priemyselných odvetviach a službách
- pomoc pri realizácii nových podnikateľských zámeroch
- pomoc pri hľadaní zamestnania
6. semináre a kurzy zamerané na špecifické záujmové činnosti
- školenie zamerané na rozvoj duchovného života a charakteru
- semináre a kurzy pre mládež a širokú verejnosť
- rekreačné a športové činnosti
- letné a zimné tábory
- zriadenie integrovanej bezbariérovej knižnice s internetom
7. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnej starostlivosti
- pomoc pre rómske rodiny v sociálnej núdzi
- humanitárna a sociálna pomoc na Slovensku a v zahraničí
8. poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálna prevencia
9. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |