znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Karpatské centrum spolupráce, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52220940
Seat
Kpt. Pavlíka 603/6, 08901 Svidník, Slovenská republika
Website
Registration number
637/2019
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
05.02.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Ján Holodňák
  born 17.11.1963
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Ján Holodňák
  born 17.11.1963
   From:05.02.2019To:

Universal welfare purpose
 • kultúrne a duchovné hodnotyFrom:To:
 • rozvojová spolupráca a humanitárna pomocFrom:To:
 • vzdelávanieFrom:To:
 • ľudské právaFrom:To:

Type of the generally beneficial services
Účelom organizácie je:

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
d) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |