znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Za lepší a krajší Prešovský kraj, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52154050
Seat
Masarykova 2717/10, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
636/2019
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
04.01.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Peter Vraňuch
  born 10.04.1982
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • Peter Vraňuch
  born 10.04.1982
   From:04.01.2019To:

Universal welfare purpose
 • vzdelávanieFrom:To:
 • sociálne služby a sociálna pomocFrom:To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude v zmysle § 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov založená za účelom poskytovania týchto všeobecne prospešných služieb:

a) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
b) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
c) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
d) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
e) poskytovanie sociálnej pomoci,
f) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |