znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EDUPRIX n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52119556
Seat
Jánošíkova 2346/1, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/23/2018
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
14.12.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Viktor Kuročka
    born 19.05.1979
    Deposit: 66 EUR

Statutory body: Director
  • Viktor Kuročka
    born 19.05.1979
     From:12.12.2018To:

Type of the generally beneficial services
1.Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry – služby v oblasti
formálneho a neformálneho vzdelávania
2.Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt
3.Ochrana ľudských práv a základných slobôd
4.Služby v oblasti ďalšieho /neformálneho / vzdelávania dospelých
- jazyková škola s cudzojazyčnou knižnicou
5.Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- komunitné vzdelávanie a podpora remesiel
- pomoc pri realizácii nových podnikateľských zámeroch
- školenie v oblasti malého podnikania, ako rozbehnúť nový biznis,
predovšetkým v nových priemyselných odvetviach a službách
- pomoc pri hľadaní zamestnania
6.Semináre a kurzy zamerané na špecifické záujmové činnosti
- školenie zamerané na rozvoj duchovného života a charakteru
- semináre a kurzy pre mládež a širokú verejnosť
- rekreačné a športové činnosti
- letné a zimné tábory
- zriadenie integrovanej bezbariérovej knižnice s internetom
7.Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnej starostlivosti
- pomoc pre rómske rodiny v sociálnej núdzi
- humanitárna a sociálna pomoc na Slovensku a v zahraničí
8.Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálna prevencia
9.Zabezpečovať propagáciu a finančné prostriedky na podujatia
10.Uskutočňovať výmenu informácií medzi organizáciami a krajinami
11.Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
12.Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
13.Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
14.Ochrana ľudských práv a základných slobôd
15.Poradenstvo v oblasti informačných služieb
16.Poradenské činnosti v oblasti ľudských zdrojov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |