znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Elixír zdravia, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52079287
Seat
Štúrova 1861/68, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Website
Registration number
631/2018
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.11.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Stanislav Ochotnický
    born 15.05.1985

Statutory body: Director
  • Mgr. Ivana Vantrobová
    born 29.03.1981
     From:16.11.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby:

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:
1. prepravná služba
2. požičiavanie pomôcok
3. domáca opatrovateľská služba
- poskytovanie sociálneho poradenstva
- dobrovoľnícka činnosť

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |