znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Eko nadšenci, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52047300
Seat
Budyšínska 95/38, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
514
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
29.10.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Miroslav KUBINEC
    born 09.09.1986

Statutory body: Director
  • Ing. Slavomír Vojtilla
    born 25.03.1984
     From:29.10.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva:
- služby organizovania stretnutí, besied, prezentácií, školení, seminárov, osvetových podujatí,
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |