znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lesom Svetom n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51990288
Seat
Scherfelova 1359/38, 05801 Poprad, Slovenská republika
Website
Registration number
630/2018
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
28.09.2018

Founders (Legal persons)
 • Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.
  Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves
  IČO: 48274518
  Deposit: 500 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Stanislav Kalakaj
  born 13.11.1979
   From:28.09.2018To:

Type of the generally beneficial services
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
c) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
d) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
e) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Nezisková organizácia je založená najmä za účelom finančnej podpory aktivít, ktoré sú poskytované v Zariadení Lesnej Pedagogiky, ktoré je súčasťou Krásnych Sadov Mlynica.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |