znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Apis
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51925079
Seat
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika
Website
Registration number
512
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
24.08.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Adam GANDŽALA
    born 22.11.1994

Statutory body: Director
  • Adam GANDŽALA
    born 22.11.1994
     From:24.08.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, konferencií, prezentácii, kultúrnych a osvetový podujatí,
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
a ďalšie služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva so zameraním na regionálny rozvoj:
- poskytovanie informácii prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |